Interne auditor

Onze vacature

Situering

Het Ziekenhuis Oost- Limburg is een top-klinisch ziekenhuis met een regionale en supraregionale functie verspreid over 3 campussen: campus Sint-Jan (Genk) en campus Sint-Barbara (Lanaken) met ziekenhuisactiviteiten en campus André Dumont in Waterschei met een medisch centrum voor raadplegingen. Naast haar regionale functie, vervult het ZOL een aantal belangrijke expertfuncties binnen een euregionale context. Als maatschappelijk bewust ziekenhuis omringt het Ziekenhuis Oost- Limburg zijn patiënten met de allerbeste zorgen. Om onze ambitie naar kwaliteitszorg waar te maken, kunnen wij rekenen op ruim 250 artsen en ruim 3000 medewerkers.

En wat wij van onze medewerkers verwachten? Alvast dat ze beschikken over 3 basiscompetenties: klantgerichtheid – respect – samenwerken.

Momenteel is er een vacature voor interne auditor.

Functieprofiel

De interne auditor is verantwoordelijk voor het uitvoeren van auditopdrachten zoals omschreven in het auditplan. Je evalueert de systemen en procedures voor ‘interne controle‘ met betrekking tot de adequaatheid ervan. Vervolgens stel je in overleg met het auditcomité een auditplan op.

Je voert het auditplan uit zoals vastgelegd door het auditcomité; de auditopdrachten kunnen van strategische, tactische of operationele (administratieve/ financiële) aard zijn.

Bij iedere uitvoering van iedere auditopdracht geef je een onafhankelijk oordeel en advies over de beheersing van de procesrisico’s, de effectiviteit en de efficiëntie van de systemen, processen en procedures teneinde de interne controle te versterken, evenals de risico’s te identificeren en te beoordelen of er overeenstemming is met de vastgestelde doelstellingen of met andere vastgestelde criteria (o.a efffectiviteit, efficiëntie, zuinigheid …)

De interne auditor gaat bij de uitvoering van iedere auditopdracht op een onafhankelijke wijze na in welke mate er overeenstemming is met wetten, statuten en procedures. Hierbij waak je bij uitvoering van iedere auditopdracht over de betrouwbaarheid en integriteit van informatiestromen.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je bent houder van een universitair licentiaats/master – of ingenieursdiploma;
 • Je hebt 4 jaar relevante ervaring (ervaring in het ontwikkelen van auditmethodes; auditprocedures en het uitvoeren van audits strekt tot aanbeveling);
 • Relevante vorming / training / opleiding gevolgd hebben;  
 •  Je herkent jezelf in de gevraagde competenties van interne auditor:

1) Kennis:

 • Ziekenhuiswetgeving, ziekenhuisfinanciering, ziekenhuisboekhouding, kostenregeling met de artsen,
 • Financieel management,
 • Administratieve organisatie van een autonome verzorgingsinstelling,
 • Inzicht in de werking van een ziekenhuis,
 • Audittechnieken.

2) Gedrag:

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, samenwerken, flexibel gedrag, leervermogen, stressbestendigheid, klantgerichtheid, initiatief, integriteit, plannen en organiseren, voortgangscontrole, oordeelsvorming en probleemanalyse.

Aanbod

 • Tewerkstellingspercentage: 100%
 • Campus: Sint-Jan (Genk)
 • Startdatum: zo spoedig mogelijk
 • Weddenschaal volgens schaal A4a/b: het bruto geïndexeerd maandloon exclusief vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques (€4) en groepsverzekering (eigen bijdrageplan werknemer + bonusplan werkgever) bedraagt min. 3.668 EUR en max. 5.592 EUR bruto.
 • Een boeiende gevarieerde functie binnen een enthousiast team met ruimte voor creativiteit, interessante opleidingsmogelijkheden en een aangename werksfeer.

Wens je bijkomende informatie?

Voor bijkomende inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met :

 Voor bijkomende algemene informatie over de selectieprocedure of een functieprofiel kan je contact opnemen met:

Een gezonde ambitie om als interne auditor aan de slag te gaan?

Solliciteren kan tot en met 28/05/2018 online via www.eengezondeambitie.be

Vergeet niet je diploma, CV en motivatiebrief ONLINE via ons sollicitatiesysteem toe te voegen. Enkel kandidaten met een toegevoegd diploma en CV zijn toegelaten in de procedure. Sollicitaties die per mail worden verstuurd kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

De selectieprocedure omvat een selectiegesprek en een assessment. De datum waarop de selectiegesprekken plaatsvinden, wordt nader bekend gemaakt.

Solliciteer online